Az oktató-nevelő munka

Az intézményben alapfokú nevelés-oktatás folyik. Iskolánk 8 évfolyammal rendelkező általános iskola. Alaptevékenységeink között szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, valamint az integrációs felkészítés és a képesség-kibontakoztató felkészítés, az intézményi étkeztetés, valamint a napköziotthoni és tanulószobai ellátás, és a diáksport működtetése.
Iskolánkban 8 tanulócsoporttal, az alsó tagozaton napközis foglalkozások szervezésével, a felső tagozatban tanulószobai foglalkozások szervezésével folyik az oktatás.
Az oktató-nevelő munka egy kívül-belül teljesen megújult iskolai épületben folyik. A főépülethez főzőkonyha, tornaterem, sportpálya és játszóudvar tartozik.
Az intézmény a tanulók megtartása érdekében igyekszik  a gyerekek és a szülők számára korszerű és vonzó lehetőségeket nyújtani:

  • 2012-ben iskolánk a  elnyerte az ÖKOISKOLA címet, melyhez méltóan munkatervünk előtérbe helyezi a természet és a hagyomány értékeinek megismertetését, az egészséges, sportos életmódra nevelést.
  • Művészeti iskola működésének biztosítunk helyet: zene ágban. A művészeti iskolás gyerekek rendszeres szereplői az iskolai ünnepségeknek.
  • Igyekszünk szoros kapcsolatot kialakítani már az óvodáskorú gyermekek szüleivel is. Nyílt napok, szülői értekezletek alkalmával nyújtunk képet az itt folyó munkáról.
  • A tanórai foglalkozásokon túl a szabadidő hasznos eltöltésére szervezünk programokat: kézműves foglalkozás, gyöngyfűzés és sport (kézilabda, futball) kategóriákban.
  • 1995-től működik iskolánk mazsorett csoportja, a HUNYADI MAZSORETT. A csoport rendszeresen szerepel hazai és külföldi versenyeken és fesztiválokon. A település kulturális rendezvényeinek állandó résztvevői.
  • Az intézmény együttműködik a helyi civil szervezetekkel: Harsányi Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör Egyesülettel, a Harsányi Polgárőr Egyesülettel, a Harsányi Sportegyesülettel.
  • A településünkön található erdei iskolával együttműködve folyik tanulóink környezeti nevelése.

A Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskoláról elmondható, hogy a településen zajló kulturális események fő szervezői és lebonyolítói vagyunk. Pedagógustársaimmal munkánk során arra törekszünk, hogy az iskola megfeleljen a kor kihívásainak, a társadalom elvárásainak, ugyanakkor nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben teljenek az iskola mindennapjai.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.